Home
Ngưỡng nhàn


thiên địa diểu vô nhai,
cổ độ bích sơn đài.
ngưỡng nhàn cô bạch hạc,
tùng hạ nhậm trần ai.


 @@@


Ngóng nhàn


trời đất vô cùng tận,
ngàn xưa xanh núi rêu,
ngắm nhàn chơi hạc trắng
mặc trần thế lao xao.
Hạt Cát

 

 

 

 

 | Trang Văn Học |

© 2007 hatcat79.com. All Rights Reserved.